The Student News Site of Paso Robles High School

Crimson Newsmagazine

Crimson Newsmagazine

Crimson Newsmagazine

Poll

This poll has ended.

What is your New Year's Resolution?

Loading...

Sorry, there was an error loading this poll.

Rosa the Dancer
Rosa the Dancer
May 25, 2024

It’s OUR government

Graphic by Emma Corippo
Graphic by Emma Corippo

The people must take charge of society

SPECIAL from Paso Robles Mayor Steve Martin

Mayor Steve Martin[dropcap size=small]W[/dropcap]hat do you expect of your life? Do you think about graduation? Higher education? Vocational training? Do you think about getting a job? Traveling? Family? Do you think about government?

You should. We all should. And, when we do, we shouldn’t think about “THE” government. We should think about “OUR” government because, in these here United States we ARE the government. Think about that for just one minute. If that’s true, then everything we hear about the effects of government on our lives is not the result of the things that a faceless “THEY” do to us. It is the result of what WE do, who WE elect and how much WE get involved.

Democracy is a great thing. Its success, however, requires two things: citizens who are informed and involved.

So, how informed would you say you are about your local government? Do you know who your representatives are? Do you understand what the Planning Commission is? The Airport Advisory Committee? The Library Board? Do you know what the City’s General Plan is? An Environmental Impact Report? Do you know how and why City lots are zoned? Do you know how it’s funded and where all that money is spent?

And how involved would you say you are? Have you ever attended a public meeting? Tried to contact a City staff member or Council member? Have you ever checked out the City’s website?

You see, it’s critical that you know these things and use these things, not just because it will be helpful to you during your adult life, but because it will strengthen democracy itself. If you don’t understand government, how can you make the choices needed to make it better, fairer, more effective and more responsive? If you don’t get involved how can you add your efforts to the efforts of all Americans who are responsible for creating, moving and improving our society?

Now, you may be thinking “Oh great. I just finished one government class. Do I have to take another one?”

The answer is yes.

And this is a class that starts before the first time you cast a vote and continues throughout your life. As Abraham Lincoln said on the field of Gettysburg (see, I took history, too):
“…a government of the people, by the people and for the people…”

The people. That’s us. That’ s you. Not “THEM.”

Government, whether it be local, regional or national, isn’t something that someone else does. We may think that no one listens or that our votes don’t count, but that’s not true. Don’t agree? Prove me wrong.

If you would like to know more about your City government and how you can be informed and involved I would be happy to help you. Give me a call at 227-7201 or email me at [email protected].

It’s not THE government. It’s OUR government. Let’s make sure it stays great.

Leave a Comment
Donate to Crimson Newsmagazine

Your donation will support the student journalists of Paso Robles High School. Your contribution will allow us to purchase equipment and cover our annual website hosting costs.

More to Discover
Donate to Crimson Newsmagazine

Comments (0)

All Crimson Newsmagazine Picks Reader Picks Sort: Newest

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • T

  tăng tốc wordpressDec 14, 2019 at 9:11 pm

  Một trong các yếu tố quan trọng nhất trong việc cải thiện vận tốc website chính
  là nhà cung ứng hosting cho trang web của bạn.
  WPEngine hoặc Siteground là các lựa sắm logic và tốt nhất giả dụ
  bạn có khách hàng quốc tế. Ngoài chất lượng
  chức vụ tốt, thiết bị chủ cao cấp, ứng dụng logic, bảo mật cao thì
  có 1 điểm trừ là các nhà tiếp tế này không tư vấn tiếng Việt.
  Bạn sẽ nên sử dụng tiếng Anh khi buộc phải hỗ trợ từ
  họ. PAVietnam hay Tenten là những tên tuối có tiếng
  trong nước. Tiếp theo thì Shared hosting là gì?

  Như tên gọi của nó, trang web của bạn sẽ chia
  sẻ tài nguyên có các website khác nhau trên cộng 1 lắp thêm chủ.
  Điều này đi đôi với việc nếu
  các trang khác trên cùng server có lượt traffic
  nâng cao đột biến hay chạy một app nặng, thì hiệu năng
  đầy đủ các trang web trên cộng server cũng sẽ bị ảnh hưởng.
  Một nền tàng rât tốt shared hosting 1 chút, ấy là managed hosting.
  Tuy cũng là shared, nhưng những server này được quản lý và giám sát theo thời gian thực.
  Đảm bảo lắp thêm chủ luôn hoạt động phải chăng
  và chớp nhoáng ứng biến với những lượt tăng
  trafric từ các weeb trong cùng hệ thống.Ngoài ra
  thì toàn thể các nhà cung cấp ngay bây giờ đều
  tư vấn tự động sao lưu website. Nhưng bạn vẫn đề nghị
  dùng 1 plugin backup riêng của mình để đảm bảo an toàn dữ liệu.
  Siteground và WPEngine là hai nhà chế tạo mà tôi giới thiệu thông tin cao nhất Trên thực
  tế. Và kèm theo họ không hề rẻ, chỉ mê say có các nhà hàng có tiềm lực 1 chút.

  Reply